Regulamin

<p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Regulamin</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"> <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2">Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Sportowy.com.pl należący do firmy Victoria Sport Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą przy ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale k. Gdańska. Firma posiada numer REGON: 190011246 oraz numer 957-00-93-055<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"> <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Postanowienia ogólne</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy Sportowy.com.pl.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     Sklep Sportowy.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.    Zamawiający przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem Sklepu.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">4.     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie wystawiane są faktury VAT.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">5.     Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a właścicielem sklepu, firmą </font><font face="helvetica" size="2">Victoria Sport Sp. z o.o. Sp.k.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Prezentacja produktów</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">6.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, w przypadku gdy wymagają tego stosowne przepisy  posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">7.     W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią, klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">8.   Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">9.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">10.   Sportowy.com.pl zastrzega sobie prawo do  wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">11.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">12.   W przypadku błędu w cenie lub opisie, sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">13.   Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Składanie zamówień</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Zamówienia można składać na stronie sklepu www.sportowy.com.pl  wysyłając zamówienie poprzez formularz zamówień na adres maraton@sportowy.com.pl, poprzez pocztę mailową bądź telefonicznie pod nr  58 300 46 33<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.     Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym, najbliższym dniu pracy.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">4.     W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznie.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">5.     Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">a.     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po weryfikacji zamówienie drogą mailową poprzez link potwierdzający zamówienie.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">b.     w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto Victoria Sport Sp. z o.o. sp.k. - po zaksięgowaniu wpłaty na konto.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">c.      w przypadku zamówień płatnych poprzez system Platnosci.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl oraz PayPal.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">6.     W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000 PLN a także przy zamówieniach towaru przygotowanego specjalnie na indywidualne zamówienia np. komplet nart z zamontowanymi wiązaniami, sklep Sportowy.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności za pobraniem przez zażądanie przedpłaty części wartości zamówienia. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">7.     Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">8.     Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem <a href="mailto:sklep@sportowy.com.pl"><span style="mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:blue;mso-fareast-language:pl"="">kontakt@sportowy.com.pl</span></a>  lub telefonicznie pod nr 58 300 46 33<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font face="helvetica" size="2">9.   Sklep  potwierdza klientowi  na wskazany przez niego adres e- mail informacje, o których mowa wart. 9  ust. 1 ustawy  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. z 2012r.  Dz. U. poz.  1225 z późn. zm.)  najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. <span style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Płatność</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">a.     płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">b.     płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Płatności.pl - należność pobiera serwis płatności.pl<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">c.      - system płatności internetowej PayPal,<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">d.     płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu. Nr konta Victoria Sport Sp. z o.o. sp.k.  98 1240 5439 1111 0000 5374 1318 prowadzone przez PEKAO S.A.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">e.     - system płatności ratalnej Santander.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony mailowo.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.     Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">4.     Korzystając z formy płatności PayPal klient akceptuje regulamin wewnętrzny firmy PayPal.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">5.     Korzystając z formy płatności poprzez system ratalny Żagiel klient akceptuje regulamin wewnętrzny Santander.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">6.     Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem Schenker. Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest też dodatkowa opłata za tą usługę. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">7.     Do każdego zamówienia z dostawą na terenie innego kraju doliczany jest koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem poczty. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">8.     Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Koszty i terminy i warunki dostawy</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Standardowy czas realizacji zamówień w sklepie Sportowy.com.pl to 1-2 dni roboczych liczony od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Sportowy.com.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku niektórych towarów. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji + przewidywany czas dostawy. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Czas dostawy zamówienia kurierem Schenker na terenie kraju – 1-2 dni roboczych.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem poczty - 3 - 14 dni roboczych.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Czas dostawy zamówienia poza Europą za pośrednictwem poczty - 7 - 28 dni roboczych.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.     Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">4.     Koszt dostawy zamówienia (przesyłki do 30kg)  na terenie Polski: <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Koszt wysyłki kurierem (płatność kartą lub przelewem) – 13,00<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Koszt wysyłki kurierem (płatność za pobraniem) – 23,00<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">o    Jeżeli wartość zamówionych towarów wynosi min. 1000,00 zł - przesyłka gratis <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">5.     Koszty dostawy zamówienia realizowanego za granicę ustalane są indywidualnie na podstawie taryfikatora Poczty Polskiej.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">6.     Wysyłki krajowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">7.     Paczki dostarczane są jedynie w dni robocze.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">8.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">9.     Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej  potwierdzony jest  pisemnym pokwitowaniem.<br> Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Zwroty i reklamacje</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący, który zawarł umowę , może od niej odstąpić bez podania przyczyny,  w terminie dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki, towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, oraz nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz potwierdzenie  zakupu . Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego.  <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.    Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Sportowy.com.pl </font><font face="helvetica" size="2"><font face="helvetica" size="2">Victoria Sport Sp. z o.o. Sp.k.</font> ul, Marynarki Polskiej 59a 80-557 Gdańsk. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny wraz z potwierdzeniem zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila lub telefonicznie. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Ochrona danych osobowych </b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.     Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="helvetica" size="2"><br></font></b></p><p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><b>Postanowienia końcowe</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">1.     Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">2.     Strony będą dążyły do polubownego  rozwiązania sporów, a w sytuacji, gdy będzie niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd według  właściwości ogólnej. <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt;"><font face="helvetica" size="2">3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  (tj. Dz. u. Z 2012 poz. 1225)<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="helvetica" size="2"><span style="mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" roman";color:gray;mso-fareast-language:pl"=""> </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="helvetica" size="2"> </font></o:p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>

Bestsellery

Piłka nożna Europa

Piłka nożna Europa

14,64 PLN
11,90 netto
Dodaj do przechowalni

POLECAMY

Newsletter

Wypisz się z newslettera